Work at Height Work at Height

پيشگفتار

تكنيك هاي ايمني دست يابي با طناب RopeAccess ، كار در ارتفاع Work At Hieght و امداد به خاطر امنيت بالا ، هزينه هاي كم و قابليت دسترسي بيشتر ، به شدت مورد توجه مديران ارشد و مسئولين امور ايمني در سراسر جهان و ايران قرار گرفته اند. وجود راه حل هاي مناسب و عملي براي دست يابي و ايجاد امكان شرايط كار در مكان هاي دشوار باعث ايجاد ايمني و همچنين صرفه جويي قابل ملاحظه اي در وقت و زمان و هزينه هاي كاري مي شود كه امروزه ثابت شده است . شيوه هاي كار با طناب نه تنها در صرفه جويي منابع مالي هر پروژه نقش چشمگيري دارد بلكه باعث پايين آوردن ميزان خطرات و سوانح كاري مي شود.

كار در ارتفاع چيست ؟

در مفهوم عام كار با طناب به گونه اي ازموقعيت هاي استقرار و كار به كمك طناب ، بصورت ايمن كه از تكنيك هاي كوهنوردي و غارنوردي الگو برداري شده است ، اطلاق مي شود. در زمينه هاي صنعتي از زمان بكارگيري اين روش ها آمار تلفات بطرز چشمگيري كاهش يافته است. دلايل اين كاهش را مي توان در عوامل زير جستجو كرد:

تكنيسين هايي كه از اين سيستم استفاده مي كنند همواره به سيستم ايمني متصل هستند و هر كدام يك نقطه اتصال مجزا براي حمايت دارند.

هنگام كار با سيستم هاي طنابي هر كارگر داراي سيستم مجزاي فرود در سيستم اصلي حمايت است.

تمامي ابزار كار نظير دريل ،كيسه ابزار بصورت مجزا توسط لنيارد ،حمايت و به هارنس كارگر متصلشده اند.

تنها دو نفر براي برپايي هر سيستم ايمني كفايت مي كند.

دوره هاي آموزشي كار با طناب شامل مهارت هاي ويژه امداد نيز است.

تمامي ابزار بطور سيستماتيك و دوره اي مورد بازبيني قرار مي گيرند.

مزاياي استفاده از تكنيك هاي دسترسي با طناب چيست؟

امكان نصب و برداشتن سريع سيستم هاي ايمني كه خود نقش چشمگيري در زمان مفيد كاري دارد.همچنين صرفه جويي در فضاي كارگاهي و اشغال محيط بسيار كمي از فضاي سازه باعث سهولت دسترسي و ايجاد نكردن ترافيك و مزاحمت براي محيط جانبي مي شود و همچنين حداقل تاثير در نما و فضاي سطوح كاري را دارد. همچنين نصب آسان سيستم هاي ايمني با طناب باعث بهره وري بيشتر مي شود. اين سيستم ها را براحتي در پايان هر شيفت كاري مي توان جمع آوري كرد ضمنا اين سيستم ها كم ترين اثر تخريبي را در محيط كاري بر روي سازه بجاي مي گذارند.

ايمني براي كاربران: هر كدام از كاربران يك نقطه ايمني مجزا دارند كه امكان ايمني و سهولت در كار را برايشان به ارمغان مي آورد.