درب کرکره آلومینیومی

almi

درب کرکره آلومینیومی

توضيح فارسي : تیغه ها ی مورد استفاده در سیستم های کرکره ای از جنس آلومینیوم و تنوع رنگی طیف تولید می شوند.
قطر شفتهای مورد استفاده در سیستم ها قابل انتخاب در دامنه اندازه های ۶۰- ۷۶ – ۹۰ – ۱۱۰ – ۱۶۸ – ۲۰۰ – ۲۴۰ میلیمتر می باشد.
لاستیک و برس مخصوص کار گذاشته در دو طرف لبه داخلی ریلها از نفوذ آب ،گرد و خاک و حشرات ممانعت مینماید.